Maciej Fijałkowski, nowy sekretarz m.st. Warszawy: od dyrektora Biura Funduszy Europejskich do kluczowego stanowiska w urzędzie miasta

Maciej Fijałkowski, nowy sekretarz m.st. Warszawy: od dyrektora Biura Funduszy Europejskich do kluczowego stanowiska w urzędzie miasta

Po decyzji prezydenta Warszawy, Maciej Fijałkowski, były dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w warszawskim ratuszu, został mianowany na stanowisko sekretarza miasta stolecznego Warszawy.

Zadania Macieja Fijałkowskiego jako sekretarza miasta będą obejmowały kontrolę nad Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biurem Informatyki, Biurem Prawnym oraz Biurem Rozwoju Gospodarczego. Miejsce na tym stanowisku opróżniła Maria Wasiak.

Fijałkowski jest związany z Urzędem m.st. Warszawy od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał wcześniej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2011 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (poprzednia nazwa: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego) w warszawskim ratuszu. Jego zakres obowiązków obejmował planowanie i śledzenie inwestycji w stolicy, gromadzenie funduszy europejskich na ich realizację, oraz rozwijanie współpracy na poziomie metropolitalnym w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy i modernizację sieci dróg w mieście.

W przeszłości Fijałkowski odpowiadał za nadzorowanie procesu tworzenia i monitorowania strategii #Warszawa2030, jak również za działania związane z rozwojem gospodarczym miasta.