Kluczowe informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 roku

Kluczowe informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 roku

Po raz piąty, mieszkańcy Polski będą mieli szansę wpłynąć na skład Parlamentu Europejskiego poprzez wybory, które odbędą się w niedzielę, 9 czerwca 2024 roku. Wybranych zostanie łącznie 53 przedstawicieli, którzy będą służyć naszemu krajowi przez najbliższe pięć lat zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Proces głosowania odbędzie się zarówno w kraju, jak i dla obywateli przebywających za granicą. Przygotowując się do tego ważnego dnia, warto dokładnie sprawdzić swoje dane oraz poznać wszystkie opcje umożliwiające udział w głosowaniu.

Do czwartku, 6 czerwca, jest możliwość dokonania decyzji dotyczącej miejsca głosowania i złożenia odpowiedniego wniosku. Do tej daty urzędnicy wydają zaświadczenia potwierdzające prawo do głosowania. Istnieje także możliwość sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, korzystając z usług dostępnych online.

Urząd miasta Warszawy do poniedziałku wydał już ponad 6 tysięcy takich zaświadczeń. W skali całego kraju liczba wydanych dokumentów przekroczyła 50 tysięcy, z czego około 12 procent stanowią zaświadczenia wydane przez urzędników stolicy.

Jeżeli istnieje potrzeba zmiany miejsca głosowania, należy najpierw sprawdzić swoje dane, które są przechowywane w Centralnym Rejestrze Wyborców. W razie konieczności aktualizacji danych, możliwe jest złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania na adres odpowiadający aktualnemu miejscu zamieszkania. Ten proces jest dostępny online, ale wymaga profilu zaufanego lub można go przeprowadzić osobiście w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy Warszawy, gdzie wyborca będzie przebywać w dniu wyborów. Usługa jest szybka i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Warszawa19115.

Jeśli ktoś nie jest pewien, gdzie będzie w dniu wyborów, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. To dokument umożliwia oddanie głosu w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu tego dokumentu – zaświadczenie jest wydawane tylko raz, a jego utrata uniemożliwia oddanie głosu. Wnioski można składać osobiście lub poprzez pełnomocnika w każdym urzędzie gminy w kraju, a w Warszawie – w każdym urzędzie dzielnicy. Za granicą zaświadczenia wydają konsulowie. Termin składania wniosków mija 6 czerwca.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego minął już 27 maja. W stolicy, tę formę wyboru wybrało 396 osób.