Jan Około-Kułak: Pamięć o Wiceprezydencie Warszawy, który poświęcił życie dla miasta

Jan Około-Kułak: Pamięć o Wiceprezydencie Warszawy, który poświęcił życie dla miasta

Jan Około-Kułak, wiceprezydent Warszawy podczas II wojny światowej, ponad wszystko cenił swoje obowiązki służebne. Bez względu na okoliczności starał się chronić miejską dokumentację przed hitlerowskimi najeźdźcami. Tak właśnie stracił życie 25 września 1939 roku, gdy ratusz, w którym próbował uratować dokumenty, legł w gruzach podczas całodziennego bombardowania przez Niemcy.

Tablica upamiętniająca Jana Około-Kułaka i jego współpracowników, którzy z nim polegli tej tragicznej nocy, została odsłonięta w ubiegły piątek. Ceremonii towarzyszyła Renata Kaznowska, obecna wiceprezydent miasta, która przemawiała przy ulicy Senatorskiej 18 – tam gdzie przed wojną mieściła się siedziba ratusza.

Jan Około-Kułak to postać wybitna. Urodzony w 1894 roku, pełnił funkcje finansowe w przedwojennym ratuszu. Był odpowiedzialny za finansowanie licznych projektów Stefana Starzyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy. Dzięki jego staraniom powstało 100 tysięcy mieszkań z pełną infrastrukturą oraz 50 szkół. Przed objęciem stanowiska w ratuszu, Około-Kułak był legionistą, urzędnikiem Ministerstwa Skarbu Państwa i aktywnym społecznikiem. Pełnił również funkcję prezydenta zarządu Klubu Stowarzyszenia Urzędników Państwowych.

Renata Kaznowska, podczas odczytania listu od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, podkreśliła, że „Warszawa musi pamiętać o takich bohaterach codziennej pracy jak Jan Około-Kułak. Ludziach, którzy do końca stawiali obowiązki wobec kraju, miasta i jego mieszkańców ponad swoje własne bezpieczeństwo”.

25 września 1939 roku jest dniem, który warszawiacy nazwali „czarnym poniedziałkiem”. Wtedy to Niemcy przeprowadzili masowe bombardowanie miasta. W wyniku ataku, w którym użyto 72 tony bomb zapalających, zginęło aż 10 tysięcy ludzi. Jedna z bomb o wadze pół tony trafiła w ratusz, grzebiąc pod gruzami pracujących tam urzędników. Po wielu tygodniach udało się odkopać ich ciała, które pochowano na Powązkach, gdzie ich groby znajdują się do dzisiaj.