</h1>Zakończenie Drugiej Edycji Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka – Podsumowanie Wydarzeń<h1>

</h1>Zakończenie Drugiej Edycji Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka – Podsumowanie Wydarzeń<h1>

Druga edycja Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka zbliża się ku końcowi. W tegorocznym wydaniu wydarzenia, instytucje kulturalne stolicy, placówki oświatowe oraz różne organizacje pozarządowe na niespotykaną dotąd skalę zaangażowały się w aktywny udział. Na koniec tygodnia, w najbliższą sobotę, odbędzie się ceremonia zakończenia.

Od 3 do 10 grudnia Warszawa oddaje hołd 75. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która głosi zasady wolności i równości praw dla wszystkich ludzi. W ramach tegorocznych obchodów Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka zorganizowano blisko 70 różnorodnych propozycji skierowanych do mieszkańców miasta.

Inicjatywa Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka powstała z myślą o wszystkich warszawiakach. Jej celem jest podniesienie świadomości na temat praw człowieka wśród mieszkańców stolicy oraz osób przybywających do miasta. Jest to przestrzeń do dialogu na temat tego, co nas łączy, a także na temat różnic między nami. Niezależnie od naszego statusu czy obecnych zajęć, wszyscy korzystamy z tych samych praw – wyjaśnia Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.

9 grudnia, w sobotę, w Pawilonie Architektury ZODIAK odbędzie się uroczyste zakończenie Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka. Zaplanowano liczne atrakcje, takie jak warsztaty, debaty oraz panel dyskusyjny. Fundacja na rzecz Praw Ucznia poprowadzi zajęcia dla najmłodszych uczestników, podczas których omówione zostaną prawa dzieci i praw uczniowskich.

W wydarzeniu finałowym o godzinie 11:00 udział weźmie Karolina Zdrodowska, która otworzy panel dla dorosłych pt. „Nasze prawa – nasza sprawa”. Następnie Danuta Przywara, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wygłosi przemówienie „Czy wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi?”.

Debata ekspercka „Wojna, migracje i fake newsy. Czy są granice dla praw człowieka?” rozpocznie się o godzinie 11:45. Paneliści – Hanna Machińska, Mikołaj Winiewski, Katarzyna Bąkowicz i Magdalena Popławska dyskutować będą na temat wyzwań związanych z prawami człowieka w czasach wojen i migracji oraz potrzebie nowego podejścia do edukacji na ten temat. Debatę poprowadzi Anton Ambroziak.

O godzinie 13:15 Miłosz Przepiórkowski ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa poprowadzi warsztaty na temat języka inkluzywnego pod tytułem „Słowa mają moc. Język inkluzywny, czyli jaki?”. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak komunikować się tak, aby nie ranić i jak przeciwdziałać dyskryminacji oraz przemocy wobec społeczności LGBTQ+.

Kolejnym punktem programu będzie rozmowa na temat cyberprzemocy, ochrony dzieci przed przemocą w sieci oraz profilaktyki e-uzależnień. Warsztat „Jak chronić nasze dzieci przed cyberprzemocą?” poprowadzi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Warszawski Tydzień Praw Człowieka zostanie zakończony panelem dyskusyjnym pt. „Neuroróżnorodność – co po diagnozie?”, który poprowadzą Ewa Woydyłło-Osiatyńska oraz Angelika Łasocha z Fundacji Atypika. Prelegentki podkreślą wyzwania, z jakimi borykają się osoby atypowe oraz jak tworzyć dla nich przyjazne środowisko i jak rozmawiać na temat neuroróżnorodności i osób atypowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia. Wszystkie prezentacje i najważniejsze punkty programu będą tłumaczone na język migowy.