Bezpieczne ferie 2024: Pożyteczne spotkanie dzieci z półkolonii z policjantami w Sulejówku

Bezpieczne ferie 2024: Pożyteczne spotkanie dzieci z półkolonii z policjantami w Sulejówku

Dnia 18 stycznia, grupa dzieci uczestniczących w półkolonii zorganizowanej przez Planetę Zabaw i Edukacji „Eduflow” zaszczyciła swoją obecnością Komisariat Policji w Sulejówku. Odwiedziny te były częścią kontynuacji programu pod nazwą Bezpieczne ferie 2024. W trakcie nietypowego spotkania, dzieci miały szansę nie tylko posłuchać prelekcji na temat bezpieczeństwa, ale również zwiedzić komisariat, a także poznać bliżej zawód policjanta, wraz z jego specyficznym wyposażeniem.

Zimowe ferie w powiecie mińskim to czas, kiedy organizowane są liczne półkolonie dla dzieci. Ta forma spędzania wolnego czasu nie mogłaby obejść się bez spotkań z funkcjonariuszami policji, jako że wszelkie okazje są idealne do rozmowy na temat bezpieczeństwa. Dlatego też grupa dzieci uczestnicząca w półkolonii pod egidą Planety Zabaw i Edukacji „Eduflow” postanowiła odwiedzić lokalny komisariat policji w Sulejówku.

Nawiązujące do programu Bezpieczne ferie 2024 spotkanie, odbyło się w Komisariacie Policji w Sulejówku. Policjanci, pod przewodnictwem aspiranta sztabowego Radosława Gałązki, pełniącego rolę Zastępcy Komendanta Komisariatu, oprowadzili dzieci po komisariacie i omówili z nimi aspekty bezpieczeństwa, na które powinny zwracać uwagę podczas swojego wolnego czasu. Prelekcję urozmaicono dużą ilością pytań ze strony młodych słuchaczy.

Największym zainteresowaniem podczas wizyty cieszyło się przedstawienie policyjnego radiowozu. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały pojazd i miały okazję wejść do jego wnętrza.

Akcje profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych będą realizowane przez cały okres ferii zimowych. Policjanci będą podejmować działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci korzystających ze zorganizowanego wypoczynku na terenie powiatu mińskiego, m.in. poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych na ten temat.