Akcja "Bezpieczne Ferie 2024": Policjanci z Kampinosu odwiedzili dzieci w Świetlicy Środowiskowej „Lipa”

Akcja "Bezpieczne Ferie 2024": Policjanci z Kampinosu odwiedzili dzieci w Świetlicy Środowiskowej „Lipa”

Ramach inicjatywy pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2024”, funkcjonariusze policji z miejscowości Kampinos zdecydowali się na spotkanie z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy Środowiskowej „Lipa” w Łazach. Celem tych spotkań było przede wszystkim omówienie kluczowych kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas ferii, niezależnie od miejsca spędzania tych wolnych dni – czy to w domu, na podwórku czy też na zimowisku.

Reprezentujący lokalny posterunek dzielnicowy i policjanci postanowili przekazać najmłodszym mieszkańcom gminy istotne informacje dotyczące bezpiecznego przebywania zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz, zwłaszcza podczas korzystania z miejsc do zabawy. Ponadto, nie zapomniano o podkreśleniu znaczenia stosowania się do zasad ruchu drogowego, zarówno w przypadku podróży samochodem, jak i przemieszczania się pieszo.

Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać potencjalne zagrożenia, które mogą spotkać na drodze oraz zrozumieć konieczność korzystania z elementów odblaskowych. Wzbudziło to wielkie zainteresowanie wśród maluchów, które dodatkowo miały możliwość zwiedzenia policyjnego radiowozu – nowej Kii Sportage oznakowanej w najnowszych barwach.

Samochód, służący do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Leszno i Kampinos, został nabyty dzięki funduszom przekazanym przez Komendę Główną Policji oraz obie wspomniane gminy. Uroczystość przekazania radiowozu miała miejsce w poprzednim miesiącu, co podkreśliła podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.