7 kwietnia – termin wyborów samorządowych. Dowiedz się, jak głosować przez pełnomocnika

7 kwietnia – termin wyborów samorządowych. Dowiedz się, jak głosować przez pełnomocnika

W nadchodzącym dniu 7 kwietnia na terenie całej Polski odbędzie się istotne wydarzenie – wybory samorządowe. Każdy oddany głos ma znaczenie, zatem niezwykle kluczowe jest, aby każdy obywatel był świadomy różnorodnych form udziału w procesie wyborczym. Jednym z dostępnych rozwiązań jest możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Tego rodzaju forma oddania głosu została stworzona z myślą o osobach, które z powodu swojego wieku lub stanu niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie pojawić się w lokalu wyborczym w dzień przeprowadzania wyborów.

Jak możemy zgłosić chęć skorzystania z usługi głosowania poprzez pełnomocnika? Pierwszym krokiem jest sprawdzenie naszych danych przechowywanych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Możliwe jest to do wykonania za pomocą serwisu internetowego. Jeśli odkryjemy, że podany adres, pod którym mamy zamiar oddać głos, jest nieaktualny – mamy prawo złożyć wniosek o przypisanie nas do stałego obwodu głosowania odpowiadającemu miejscu naszego aktualnego zamieszkania. Intencję skorzystania z usługi głosowania za pomocą pełnomocnika możemy zgłosić najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r. (upływającym w najbliższy piątek) w odpowiednim urzędzie dzielnicowym, zależnym od miejsca naszego stałego zamieszkania.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Miejskiego Centrum Kontaktowego Warszawa19115.

Kto ma możliwość skorzystania z opcji głosowania poprzez pełnomocnika? To każdy, kto spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– osoba niepełnosprawna o stanie niepełnosprawności określonym jako znaczny lub umiarkowany,
– osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 60 lat.

Pracownik Urzędu m.st. Warszawy przygotuje wszystkie potrzebne dokumenty i dostarczy je do miejsca zamieszkania elektora. Akt pełnomocnictwa będzie dotyczyć zarówno głosowania zaplanowanego na 7 kwietnia, jak również ewentualnego głosowania w drugiej turze.