Rekrutacja na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie

Rekrutacja na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do udziału w konkursie na dyrektora/dyrektorkę Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka na okres pięciu nadchodzących sezonów artystycznych. Termin składania aplikacji upływa 8 kwietnia.

Kwalifikacje, jakie muszą spełniać kandydaci/kandydatki, to wykształcenie wyższe oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej związanej z kulturą. Dodatkowo, wymagane jest pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Kandydatów i kandydatki ubiegające się o stanowisko obowiązuje pisemne przygotowanie pięcioletniego programu działalności Teatru, obejmującego bieżące funkcjonowanie i rozwój instytucji. Szczegółowe informacje o wymaganiach odnośnie kandydatur są dostępne w zarządzeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z oczekiwaniami Miasta Stołecznego Warszawa, Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka powinien łączyć szacunek do tradycji teatralnego rzemiosła z poszukiwaniem nowych, innowacyjnych form prezentacji. Teatr powinien być odpowiedzialną instytucją z klarowną misją i wizją, budującą zaangażowaną i świadomą publiczność, która identyfikuje się z jego działalnością. Należy dbać o potrzeby stałych widzów, a jednocześnie otwierać się na nowych, w tym młodych dorosłych, oferując im atrakcyjne spektakle i działania edukacyjne.

W wytycznych konkursowych podkreślono obecną sytuację kryzysową w Teatrze. Miasto Stołeczne Warszawa oczekuje od dyrektora/dyrektorki opracowania planu naprawczego. Tworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery pracy oraz zapobieganie konfliktom powinno być kluczowym elementem programu nowego dyrektora/dyrektorki.

Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka istnieje od 1949 roku i od 1955 roku mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. W ciągu tych lat zrealizowano tam wiele znaczących spektakli z udziałem wybitnych aktorów. Za czasów kiedy Gustaw Holoubek pełnił funkcję dyrektora, teatr zyskał status jednego z głównych ośrodków teatralnych w Warszawie i w Polsce. Od 2023 roku Gustaw Holoubek jest oficjalnym patronem instytucji.