Policja prowadzi zajęcia dla dzieci w przedszkolu na Bemowie

Policja prowadzi zajęcia dla dzieci w przedszkolu na Bemowie

St. post. Aleksandra Ziółkowska, funkcjonariuszka policji, nie po raz pierwszy odwiedziła przedszkole w dzielnicy Bemowo. Dla maluchów spotkanie z prawdziwym policjantem w mundurze stanowiło niezapomniane doświadczenie. Specjalistka profilaktyki prewencyjnej skierowanej do najmłodszych, przeprowadziła edukacyjne zajęcia, podczas których omówiła kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem. Przypomniała także ważne numery alarmowe i omówiła zasady bezpiecznego poruszania się po przejściach dla pieszych oraz postępowanie w sytuacjach zagrożeń. W spotkaniu uczestniczył też delegat ze Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Bemowo.

Zadaniem policji jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale również dbanie o bezpieczeństwo obywateli – szczególnie tych najmłodszych. Edukacja profilaktyczna od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłości, dlatego funkcjonariusze regularnie prowadzą pogadanki prewencyjne dla dzieci. Tym razem to st. post. Aleksandra Ziółkowska odwiedziła bemowski przedszkolaków. Podczas spotkania przeprowadziła lekcję na temat bezpiecznych zachowań, omówiła zasady poruszania się po drogach, użycia pasów bezpieczeństwa w samochodach oraz podkreśliła jak ważne jest unikanie kontaktu z nieznajomymi.

Uzupełniając swoją prezentację, oficer Ziółkowska przypomniała dzieciom o istotności znanych im numerów alarmowych oraz zachęciła do korzystania ze środków odblaskowych dla poprawy widoczności. Przedszkolaki miały też możliwość dowiedzieć się więcej o pracy funkcjonariuszy policji, ich mundurach i sprzęcie niezbędnym podczas służby. Na koniec spotkania, dzieci otrzymały własne odblaski. Całe wydarzenie odbyło się w przyjaznej, radosnej atmosferze.