Odkrycie historycznych artefaktów z czasów II wojny światowej na prywatnej posesji w Dąbrówce

Odkrycie historycznych artefaktów z czasów II wojny światowej na prywatnej posesji w Dąbrówce

Niecodziennym odkryciem mogą pochwalić się policjanci z Otwocka, którzy podjęli decyzję o przekazaniu wyjątkowych eksponatów do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Jest to owoc działań Prokuratury Rejonowej w Otwocku, która w dniu poprzednim wydała stosowne postanowienie. Cenne obiekty z okresu II wojny światowej, mające ogromną wartość zarówno historyczną jak i naukową, zostały odnalezione na terenie prywatnej nieruchomości w miejscowości Dąbrówka.

Prezentowany zbiór zawierał polski pistolet VIS z roku 1938 oraz radziecki pistolet maszynowy datowany na rok 1943. Dodatkowo, odnaleziony został magazynek bębnowy do radzieckiego pistoletu maszynowego oraz pół setki naboi, które były pozostałością po przeprowadzonych badaniach balistycznych. Zgodnie z raportem biegłego, który oceniał stan techniczny broni, oba pistolety są sprawne i nie wykazują śladów jakichkolwiek modyfikacji.

Pochodzenie odkrytych artefaktów wiąże się z historią Armii Krajowej. Jak ustalono, należały one do jednego z jej żołnierzy. Niezwykłe znalezisko zostało odkryte przez wnuka żołnierza w trakcie demontażu budy dla psa. Mężczyzna nie posiadał wymaganej przepisami prawa koncesji, co skutkowało koniecznością zabezpieczenia broni przez funkcjonariuszy. Dzięki temu, cenne eksponaty o dużym znaczeniu historycznym będą teraz dostępne dla publiczności i mogą służyć edukacji przyszłych pokoleń.