Modernizacja ul. Sobieskiego w Warszawie: koniec z kładkami dla pieszych z lat 70

Modernizacja ul. Sobieskiego w Warszawie: koniec z kładkami dla pieszych z lat 70

Z dawna istniejące kładki dla pieszych nad ulicą Sobieskiego w stolicy kraju, Warszawie, powoli odchodzą do historii. Pierwotnie postawione w 1976 roku, stanowią istotny element historycznej infrastruktury miasta, wpisując się w pejzaż ulicy na tyle mocno, że dla wielu osób stały się nieodłączną częścią krajobrazu. Wzniesienie tych kładek miało miejsce niedługo po poszerzeniu niegdyś mało uczęszczanej drogi do trzech pasów ruchu, co było konsekwencją budowy osiedla Stegny. Był to wyraz dominującej w latach 70. idei ułatwienia szybkiego i sprawnego przemieszczania się samochodów po mieście poprzez budowę kładek i przejść podziemnych, aby unikać blokowania ruchu przez pieszych.

Obecnie jednak ze względu na planowaną realizację inwestycji w postaci tramwaju do Wilanowa, kładki te muszą zostać usunięte. Jak zapewnia zarząd miasta, na ich miejscu zostaną urządzone naziemne przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz ścieżkami rowerowymi. Choć początkowo planowano demontaż kładek na etapie zakończenia budowy tramwaju, czyli w 2024 roku, to ostatecznie podjęto decyzję, że konieczna będzie ich wcześniejsza rozbiórka. Teraz przewiduje się, że wszystkie kładki zostaną usunięte do końca 2023 roku, a precyzyjniej – do końca września tegoż roku.

Proces demontażu kładki znajdującej się przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii rozpoczął się 7 sierpnia, po czym kolejno podjęto prace przy kładce ulokowanej przy ulicy Truskawieckiej. Faktyczne prace rozbiórkowe zaczęły się późnym wieczorem 12 sierpnia, natomiast już 16 sierpnia Tramwaje Warszawskie ogłosiły zakończenie prac.