Mocne działania policji stołecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w dniach 6 – 7 grudnia 2023

Mocne działania policji stołecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w dniach 6 – 7 grudnia 2023

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, zdecydowany na ulepszanie warunków bezpieczeństwa dla pieszych na terenie stolicy, planuje przeprowadzić intensywne akcje kontrolno-prewencyjne. Te działania mają miejsce 6 i 7 grudnia 2023 roku. W obliczu częstych naruszeń przepisów ruchu drogowego ze strony kierowców, głównym celem tych działań jest ochrona pieszych przed potencjalnymi zagrożeniami.

Przez pełne dwa dni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji są zaangażowani w prowadzenie zintensyfikowanych działań prewencyjnych i kontrolnych. Reagują na różnego rodzaju wykroczenia kierowców, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych. Szereg wykroczeń to m.in.:

– nieprzestrzeganie pierwszeństwa przechodzących przez przejścia pieszych,
– wyprzedzanie innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych lub na nim,
– omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
– nieprzestrzeganie zasady pierwszeństwa pieszych podczas skręcania w drogę poprzeczną,
– przekraczanie maksymalnej dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych,
– niezatrzymywanie się przed sygnalizatorem emitującym czerwone światło razem ze strzałką umożliwiającą warunkowe jazdy, szczególnie gdy piesi są na przejściu.