Buspas na Puławskiej: Rok efektywnego funkcjonowania mimo krytyki

Buspas na Puławskiej: Rok efektywnego funkcjonowania mimo krytyki

Pomimo początkowej krytyki ze strony kierowców, buspas na ulicy Puławskiej w Warszawie, wprowadzony rok temu, okazał się skutecznym rozwiązaniem dla komunikacji miejskiej. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że podróż autobusem na 10-kilometrowym odcinku tej ulicy, dzięki zastosowaniu buspasa, jest teraz krótsza o 15 minut.

Zgodnie z danymi podanymi przez Zarząd Dróg Miejskich, pasażerowie korzystający regularnie z linii 709, 727 i 739 pomiędzy Warszawą a Piasecznem zaoszczędzili ponad 10 godzin miesięcznie od czasu wprowadzenia buspasa. Równa się to blisko półgodzinnej oszczędności czasu każdego dnia. Teraz poranna podróż do stolicy trwa od 19 do 21 minut, w porównaniu do poprzednich 32-35 minut. To oznacza, że pasażerowie oszczędzają prawie 5 godzin miesięcznie tylko na tym jednym odcinku.

Podobne korzyści przynosi buspas dla podróżujących w godzinach szczytu popołudniowego w kierunku Piaseczna. Dzięki temu rozwiązaniu, mogą skrócić swoją podróż nawet o 15 minut dziennie. To przekłada się na oszczędność około 5 godzin i 30 minut w skali miesiąca, jak podaje Zarząd Dróg Miejskich w swoim komunikacie.