Analiza przeprowadzonych kontroli taksówek i przewozów osób w Warszawie

Analiza przeprowadzonych kontroli taksówek i przewozów osób w Warszawie

Od początku 2023 roku, władze miasta Warszawa oraz służby odpowiedzialne za transport, zrealizowały 1162 inspekcje dotyczące taksówek i usług przewozowych. Wyniki kontroli są niepokojące, bowiem aż w 412 przypadkach wykryto różnego rodzaju uchybienia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez urząd miasta stołecznego Warszawy, nieprawidłowości te obejmowały takie sytuacje jak brak kwalifikacji do prowadzenia pojazdu, posługiwanie się sfałszowanymi prawami jazdy, czy też prowadzenie nielegalnej działalności.

Sprawę wyjaśniając, przedstawiciele miasta podkreślili, że od stycznia aż do końca września 2023 roku współdziałali z innymi instytucjami takimi jak policja, straż graniczna oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Celem ich działań była kontrola legalności przewozów osobowych samochodami i taksówkami na terenie stołecznego miasta. Ponadto zwracano uwagę na przestrzeganie zasad stanowiących standardy prawne w zakresie transportu drogowego.

Analiza wyników kontroli wykazała, że 57 osób nie miało odpowiednich licencji i nielegalnie podszywało się pod taksówkarzy warszawskich. Dodatkowo, okazało się, że 30 osób posługiwało się fałszywymi dokumentami prawa jazdy, a 45 nawet ich nie posiadało. Jedna z kontrolowanych osób była pod wpływem narkotyków, natomiast 44 osoby nie posiadały wymaganych badań lekarskich i psychologicznych.

Ratusz poinformował także, że w 36 przypadkach osoby organizujące przewozy zleciły je firmom, które nie miały wymaganego certyfikatu TAXI. Z kolei w 131 sytuacjach doszło do naruszenia lokalnych przepisów prawnych, takich jak np. niewłaściwe oznakowanie taksówek, niezgodne z decyzją Rady m.st. Warszawy.

W trakcie przeprowadzonych kontroli straż graniczna zatrzymała 27 kierowców, zaś w sumie zarekwirowano 88 dowodów rejestracyjnych. Co więcej, jeden z badanych pojazdów był wcześniej zgłoszony jako poszukiwany. Zauważono również, że 5 taksówkarzy naliczało swoim klientom opłaty wyższe niż te wynikające z obowiązujących taryf.

Podsumowując, stwierdzono naruszenia ustawy o transporcie drogowym na kwotę przekraczającą 2,7 mln zł. Jednakże maksymalna wysokość pojedynczej kary nie może przekroczyć 12 tys. zł. Ostateczne decyzje w sprawie nałożenia sankcji administracyjnych za łamanie przepisów transportowych podejmuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.