Przeobrażenia miejskie: Przemiana placu Żelaznej Bramy w Warszawie

Przeobrażenia miejskie: Przemiana placu Żelaznej Bramy w Warszawie

Plac Żelaznej Bramy ma stać się miejscem o większej ilości drzew i nawierzchni mineralnej. Pojawią się tu miejsca do spotkań, instalacje rzeźbiarskie, scena czy też fontanny. Wszystko to jest wynikiem prac nad koncepcją nowego zagospodarowania placu, które były prowadzone wspólnie z mieszkańcami Warszawy, zwłaszcza z osobami mieszkającymi na pobliskim osiedlu Za Żelazną Bramą. Decyzje zapadały podczas tzw. warsztatów charrette, w których udział brali eksperci i urzędnicy odpowiedzialni za takie dziedziny jak zieleń, drogi czy zabytki oraz wszyscy inni zainteresowani. Warsztaty te, które odbywały się w dniach 2-13 grudnia, zostały przeprowadzone przez doświadczony zespół z pracowni MAU Architecture & Urbanism.

„Realizujemy program Nowego Centrum Warszawy, którego celem jest przekształcanie ulic i placów w lepsze miejsca do życia, bardziej zielone, bezpieczne i wygodne dla pieszych oraz rowerzystów. Uznaliśmy, że trzy place, które znajdują się tak blisko siebie, powinny być rozważane razem. Dlatego zdecydowaliśmy się najpierw na opracowanie koncepcji nowego zagospodarowania placu Teatralnego, następnie placu Bankowego, a teraz przyszła pora na plac Żelaznej Bramy,” – wyjaśnia Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.